Skip to main content

Vi tilbyder

Frivilligcenter Hjørring er med til at understøtte, koordinere og udvikle det frivillige sociale felt i Hjørring kommune og kan blandt andet

  • afholde netværksmøder
  • arrangere kurser for frivillige og ansatte indenfor den frivillige sociale verden
  • være med til at rekruttere nye frivillige
  • orientere om de mange frivillige sociale tilbud
  • skabe kontakt mellem foreninger og mennesker, der gerne vil være frivillige
  • hjælpe med at starte ny forening eller nyt netværk
  • hjælpe med at printe, opsætte folder, opslag, årsprogram mv.
  • oplyse om muligheder for at låne lokaler til møder, arrangementer med videre
  • tilbyde hjælp til at skrive ansøgning til Hjørring Kommunes §18-pulje og øvrige puljer og fonde
  • synliggøre foreningsaktiviteter via vores facebook side

Frivilligcenter Hjørring udgiver Social Vejviser, som giver indblik i de mange muligheder, der er indenfor det frivillige sociale felt i Hjørring kommune.

Vi hører altid gerne fra dig, hvis du har ønsker eller ideer, som vi sammen skal arbejde videre med.