Skip to main content

Persondata

Indhentning, opbevaring og brug af persondata

Vi skal så vidt muligt begrænse omfanget af persondata og værne om de oplysninger vi gemmer og bruger.

I Frivilligcenter Hjørring skal vi også arbejde for at synliggøre de mange gode foreninger og tilbud der er indenfor den frivillig sociale verden.

I Frivilligcenter Hjørring bruger vi vores sunde fornuft, når der balanceres mellem ovenstående hensyn. Er vi i tvivl om regler og lovgivningen, kan vi rette henvendelse til Datatilsynet, som er myndighed i forhold til persondataforordningen (GDPR) og udsteder vejledning.

Du er altid velkommen til at rette henvendelse til Frivilligcenter Hjørrings koordinator, hvis du ønsker oplyst, hvad Frivilligcenter Hjørring har af oplysninger om dig og/eller din forening. Du er også altid i din gode ret til at bede om at få slettet oplysninger og foto. Men skal også altid vide, at når du først har givet os oplysninger eller lov til at tage foto, som for eksempel bruges på Frivilligcenter Hjørrings hjemmeside, har vi ikke længere fuld kontrol over brugen.

Hvad gør vi i Frivilligcenter Hjørring
Vi indsamler oplysninger til Social Vejviser, som udgives i papirform og offentliggøres på vores hjemmeside og facebook. Sider fra Social Vejviser kan også indgå i for eksempel oplæg. Formålet med Social Vejviser er at synliggøre mangfoldigheden og gode tilbud særligt indenfor den frivillige sociale verden. Derfor gør vi ikke noget for at beskytte de oplysninger, der indgår i Social Vejviser. Vi ajourfører Social Vejviser cirka to gange årligt for så vidt muligt at videregive de rigtige oplysninger.

Vi opbevarer de kontaktoplysninger vi får, når foreninger melder sig ind i Frivilligcenter Hjørring: foreningens navn, navn på kontaktperson, mail, telefonnr. og kontaktadresse. Og videregiver oplysninger, når for eksempel personer eller andre foreninger er interesseret i oplysninger om en medlemsforening.

På Frivilligcenter Hjørrings hjemmeside har vi en oversigt over medlemsforeninger, hvor vi linker til foreningens hjemmeside eller facebook, når det er relevant.

Kontaktoplysninger gemmes i mailkartotek, så vi kan udsende nyhedsbreve til medlemmer, orientering til samarbejdsparter, netværksgrupper, tilmeldte til kurser mv. Mailkartoteket ajourføres løbende.

På hjemmesiden, i nyhedsbreve, pressemeddelelser mv. fortæller vi om Frivilligcenter Hjørrings virke, vores medlemsforeninger og øvrige foreninger, samarbejdsparter mv.

Vi har databehandleraftale med Moesborg/NET-UP, som står bag vores hjemmesideløsning. Anvender Office 365 med adgangskoder til administrationskonto og mailkonto. Har aflåst skab til printede dokumenter med personfølsomme oplysninger.

I Frivilligcenter Hjørring gør vi vores bedste. Og vil gerne blive bedre!
Vi vil altid gerne høre fra dig og imødekomme konkrete ønsker til vores håndtering af dine persondata. 

Venlig hilsen Mette Jakobsen, koordinator Frivilligcenter Hjørring