Skip to main content

Hvad er et frivilligcenter

Frivilligcenter Hjørring arbejder for at styrke det frivillige sociale felt i Hjørring kommune.

Vi er med til at understøtte den eksisterende sociale frivillighed. Bidrager også i udvikling af nye initiativer og samarbejder gerne med alle med engagement indenfor det frivillige sociale felt så langt ressourcerne rækker.

Landets frivilligcentre har en fælles vision om et stærkt og mangfoldigt civilsamfund, hvor alle har mulighed for at yde en frivillig indsats og deltage i frivillige aktiviteter. Denne vision bliver understøttet af frivilligcentrenes værdier:

  • Deltagelse: Frivilligcentrene ønsker at give alle mulighed for at yde en frivillig indsats, fordi alle mennesker har noget værdifuldt at bidrage med.
  • Sammenhængskraft: Frivilligcentrene arbejder for en helhedsorienteret social indsats, fordi forskellige kompetencer og ressourcer i fællesskab kan løfte og udvikle velfærden.
  • Udfoldelse: Frivilligcentrene fremmer frivilligheden, som har en værdi i sig selv, fordi det giver mening, glæde og livskvalitet for det enkelte menneske.
  • Mangfoldighed: Frivilligcentrene understøtter arbejdet i en bred vifte af frivillige foreninger og initiativer, fordi forskellige tilgange og typer af aktører bidrager til et velfungerende civilsamfund.
  • Samarbejde: Frivilligcentrene samarbejder bredt med forskellige aktører, fordi det er en inspirerende, nødvendig og konstruktiv vej til bæredygtige resultater.
  • Kvalitet: Frivilligcentrene opbygger kapacitet og styrker kvaliteten i den lokale frivillighed, så det bliver nemmere at fungere som forening og lettere for borgere og frivillige at finde støtte og udfoldelsesmuligheder i den frivillige verden.

Nyttige links

Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark (FriSe) er en landsdækkende medlemsorganisation for frivilligcentre og selvhjælpsorganiseringer,