Skip to main content

Bestyrelsen

Hanne Jensen

Formand for bestyrelsen og medlem af forretningsudvalget
Hanne Jensen blev som rengøringsassistent hurtigt valgt som fællestillidsrepræsentant og i 1994 valgt som sektorformand i FOA Hjørring, hvor hun har arbejdet i 18 år. Hanne er også politisk engageret og har i to perioder været valgt til Hjørring Byråd: fra 1994 – 1997 og igen fra 2002 – 2006. Indenfor det frivillige sociale felt har Hanne været med i etableringen af Hjørring Krisecenter i 1991, og har siden da været frivillig i krisecentret og også formand for krisecenterforeningen i en længere periode. Hanne var også med i etableringen af Frivilligcenter Hjørring, hvor hun siden starten i 2011 har været formand for bestyrelsen. Hannes netværk har tråde ind i både det politiske, faglige og frivillige felt.

Lars Jakobsen

Næstformand for bestyrelsen og medlem af forretningsudvalget

Uddannet lærer og har undervist i 16 år. Har desuden arbejdet som uddannelseskonsulent på VUC/indvandrerundervisning og herefter som leder på VUC i en årrække: heraf 6 år på VUC Vendsyssel Vest i Hjørring. Fortsatte som leder for SOSU Nord i 13 år. Har som en del af jobbet haft bestyrelsesbetjening i 19 år og betjening af amtspolitikere i 4 år. Har også været næstformand i landsdækkende lederforeninger: VUC Lederforeningen i 4 år og i SOSU Lederforeningen i 6 år. Forlod arbejdsmarkedet i 2013, og bringer nu viden og erfaringer med strategiarbejde ind i andre sammenhænge. Var fra 2014 – 2018 medlem af Ældrerådet i Hjørring Kommune og blev valgt til Frivilligcenter Hjørrings bestyrelse på generalforsamlingen i 2016. Lars er også musiker og har skrevet tekst og musik til vores lokale frivilligsang.

Ole Valsson

Medlem af bestyrelsen og forretningsudvalget
Uddannet murer og indvandrer fra Island. Kom til Danmark i 1980, som sprængekspert i forbindelse med udvidelse af Hirtshals Havn, og har boet i Hirtshals siden da. Ole har et stort netværk og er blandt andet lokal repræsentant for Tværkulturelt Center i København og repræsenterer Tværkulturelt Center i Aalborg Stift. Han er formand for Tværkulturel Hirtshals, som blandt andet inviterer til fællesspisning, tirsdagscafé og familier på sommerferie. Samt 1. suppleant i Hjørring Kommunes Integrationsråd, kirkeværge i Hirtshals Sogns Menighedsråd og næstformand i bridgeklubbens bestyrelse. Ole var medlem af De Frivilliges Samvirkes bestyrelse, og blev ved fusionen med Frivilligcenter Hjørring i 2015 suppleant i Frivilligcenter Hjørrings bestyrelse. Valgt til bestyrelsen på generalforsamlingen i 2023

Ellen-Margrethe Pagter

Medlem af bestyrelsen
Uddannet lærer og har arbejdet i folkeskolen i mange år. Da Ellen-Margrethe Pagters egen søn fik diagnosen skizofreni, kom hun ind i Bedre Psykiatri og oplevede møder i pårørendegruppen som månedens eneste frikvarter. Kom samtidig til at tænke over, at hun som lærer kun en enkelt gang havde mødt forældre, som fortalte om psykiske problemer i hjemmet og har siden da arbejdet for at bryde det tabu, som er forbundet med psykisk sygdom. Ellen-Margrethe bor i Skagen, men arbejder for bedre psykiatri i hele landsdelen. Hun er formand for Bedre Psykiatri Hjørring, som blev startet i 2017, og er en både kendt og anerkendt ildsjæl indenfor det frivillige sociale felt i Hjørring kommune. Ellen-Margrethe blev valgt til Frivilligcenter Hjørrings bestyrelse på generalforsamlingen i 2018.

Britta Eckhardt

Medlem af bestyrelsen

Britta Eckhardt blev uddannet sygeplejerske i 1987 og har arbejdet på sygehus, i den kommunale hjemmepleje, på neurorehabiliteringscenter og nu på Hospice Vendsyssel i Frederikshavn. Er i fritiden frivillig i Kirken i Kulturcenter Vendsyssel.
Er også inspireret af venligbotanken, og har gennem Café Venligbo og på asylcenter mødt mange flygtninge og er kontaktfamilie for en kvinde fra Eritrea. Finder også tid til at være politisk aktiv, og er medlem i Kristendemokraterne. Britta har i godt samarbejde med andre politikere sat gratis og anonym parrådgivning på budgettet i Hjørring Kommune og blev i 2022 politisk udpeget repræsentant i Hjørring Krisecenters bestyrelse. Arbejder fortsat for en ordentlig tone og etik i de svære debatter om fødsel og død samt livet, der leves derimellem. Hun blev valgt til Frivilligcenter Hjørrings bestyrelse på generalforsamlingen i 2018.

Holger Kjærgaard

Udpeget af Hjørring Byråd til Frivilligcenter Hjørrings bestyrelse

Holger Kjærgaard trådte ind i Frivilligcenter Hjørrings bestyrelse som stedfortræder for Louise Hvelplund, da hun fik bevilget sygeorlov fra Byrådet 25. oktober 2023. Holger er uddannet pædagog og var leder af Kirkens Korshærs varmestue i Aarhus indtil han med familien rykkede til Hjørring for 40 år siden, hvor han blev ansat som souschef på Behandlingscenter KFUMs Sociale Arbejde. Siden 1998 har han undervist på UCN Efter- og Videreuddannelse. Holger har de sidste 15 år været politisk engageret som medlem af Enhedslisten, og er nu også medlem af Byrådet, samt Økonomiudvalget og Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget. Har altid været socialt engageret og er også patientrådgiver på Psykiatrisk Sygehus i Brønderslev.

Jette Videnkjær

Suppleant i bestyrelsen

Jette Videnkjær har arbejdet ved forsvaret i knap 40 år på kontor i Hjørring. Her blev hun hurtigt interesseret i fagforeningsarbejdet og valgt som tillidsrepræsentant på arbejdspladsen. Kom siden i HK Hjørrings bestyrelse, valgt som formand for statssektoren. Jette stoppede i forsvaret da hun fyldte 60 år, men blev valgt til sektorformand i HK Stat Nordjylland, hvor hun fortsatte i et fuldtidsjob indtil hun blev 65 år og reglerne sagde, at hun skulle stoppe. Da havde Jette gennem mange år sagt: når jeg stopper, så vil jeg foretage mig noget indenfor det sociale felt. Det blev i Dansk Folkehjælp Hjørring, hvor hun har været formand siden 2015. Hun sidder desuden i Dansk Folkehjælps Hovedbestyrelse, hvortil hun blev valgt i 2018. Jette får også tid til mand, venner og de tre børn, som er blevet voksne og alle bor på Sjælland. Hun blev valgt som suppleant til Frivilligcenter Hjørrings bestyrelse i 2021. Og som repræsentant til Frivilligrådets Landspanel i 2022.

Carsten Hjerresen

Suppleant i bestyrelsen
Da Carsten efter 20 år som pilot blev ramt af stress, måtte han ikke længere flyve i erhvervsmæssig luftfart. I processen for at blive frisk igen, skabte han sit eget rehabiliteringstilbud, og med erfaringer herfra tilrettelægger han nu foreningstilbud hvor natur og dyr er med til at skabe rammer for læring, gode relationer samt fysisk og mental sundhed. Carsten stiftede i 2018 Foreningen Jordforbindelsen, som tilbyder aktiviteter både på familiens landsted lidt udenfor Hjørring og andre steder i det nordjyske. Foreningen har målrettede tilbud som Kom-Videre-Mand-kurser, K-KLUBBEN: fællesskab for kvinder, Særlige oplevelser for særlige familier og Walk and talk med alpaca. Carsten er også engageret i Green Care Netværket, LAG Vendsyssel, deltager i Naturstyrelsens og SINDs advisory board og meget mere. Carsten Hjerresen blev valgt som suppleant til Frivilligrådets Landspanel i 2022 og til Frivilligcenter Hjørrings bestyrelse på generalforsamlingen i marts 2023.