fb art Følg os på facebook

Log på

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Hvad er et frivilligcenter


Landets frivilligcentre styrker den frivillige sociale verden og samfundets sammenhængskraft!

Frivilligcentrenes vision er et stærkt og mangfoldigt civilsamfund, hvor alle har mulighed for at yde en frivillig indsats og hente hjælp og støtte. Denne vision bliver understøttet af frivilligcentrenes værdier:

  • Deltagelse: Frivilligcentrene ønsker at give alle mulighed for at yde en frivillig indsats, fordi alle mennesker har noget værdifuldt at bidrage med.
  • Sammenhængskraft: Frivilligcentrene arbejder for en helhedsorienteret social indsats, fordi forskellige kompetencer og ressourcer i fællesskab kan løfte og udvikle velfærden.
  • Udfoldelse: Frivilligcentrene fremmer frivilligheden, som har en værdi i sig selv, fordi det giver mening, glæde og livskvalitet for det enkelte menneske.
  • Mangfoldighed: Frivilligcentrene understøtter arbejdet i en bred vifte af frivillige foreninger og initiativer, fordi forskellige tilgange og typer af aktører bidrager til et velfungerende civilsamfund.
  • Samarbejde: Frivilligcentrene samarbejder bredt med forskellige aktører, fordi det er en inspirerende, nødvendig og konstruktiv vej til bæredygtige resultater.
  • Kvalitet: Frivilligcentrene opbygger kapacitet og styrker kvaliteten i det lokale frivillige arbejde, så det bliver nemmere at fungere som forening og lettere for borgere og frivillige at finde støtte og udfoldelsesmuligheder i den frivillige verden.

Frivilligcentrene øger kvaliteten og mangfoldigheden af det lokale arbejde ved at støtte, udvikle og inspirere frivillige foreninger og initiativer samt hjælpe nye i gang. Vi arbejder for at understøtte den frivillighed, der allerede findes og bistår ved udvikling af nye initiativer. Vi respekterer foreningernes selvstændighed og ønsker at værne om og udvikle det organiserede frivillige arbejde i foreningerne, men vi har også fokus på den værdi og de muligheder, der ligger i andre former for frivillighed uden for det traditionelle foreningsliv. Det kan være frivillige aktiviteter, som ikke er organiseret i en forening eller frivillige på kommunale institutioner.


Nyttige link

Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark (FriSe) er en landsdækkende medlemsorganisation for frivilligcentre og selvhjælpsorganiseringer: www.frise.dk

Frivilligcentrenes vision og formål: Kvalitet Mangfoldighed Sammenhængskraft

Frivilligcentrenes kvalitetsgrundlag: Fælles om kvalitet

Frivilligcentrenes kvalitetsmodel

Frivilligcentre & Selvhjælp DanmarkÅrsberetning 2018

Frivilligcentrenes aktiviteter og resultater i 2017: Sådan gjorde frivilligcentrene en forskel

Frivilligcentrenes aktiviteter og resultater i 2016: Sådan gjorde Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark en forskel

Frivilligcentrenes aktiviteter og resultater i 2015: Tag del i et mangfoldigt fællesskab

Frivilligcentrenes aktiviteter og resultater i 2014: Et stærkt og mangfoldigt civilsamfund


Finansiering af frivilligcentre

Frivilligcentrene kom i 2010 på finansloven med en årlig bevilling, hvorfra hvert frivilligcenter kan bevilges 350.000 kroner – forudsat, at de lever op til visse kriterier og får en kommunal medfinansiering på minimum 350.000 kroner.

Frivilligcentrene kan herudover som enhver anden frivillig social forening søge midler fra private fonde og offentlige puljer.