Skip to main content

Rapporter

Her finder du fra forskellige udgivere udvalgte rapporter og undersøgelser, der kan bidrage til udviklingen i den frivillige sociale verden.

Klik på den rapport du ønsker at læse eller downloade.

National handlingsplan mod ensomhed

Bag handlingsplanen og den tilhørende strategi står Det Nationale Partnerskab mod Ensomhed, der er nedsat af partierne bag den politiske aftale om social, sundheds- og arbejdsmarked for 2022: 115 aktører på tværs af sektorer og fagområder, som på historisk vis er gået sammen med et fælles budskab: Vi skal have et Danmark med mindre ensomhed!

Udarbejdet af Det Nationale Partnerskab mod Ensomhed. Udgivet af Røde Kors og Ældre Sagen. Maj 2023.

Sammen mod ensomhed – en national 2040 Strategi for nedbringelse af ensomhed i Danmark

Dette dokument er et første skridt i netop den retning: Et bud på Danmarks første strategi mod ensomhed. Målet er at knække den stigende ensomhedskurve og få halveret ensomheden i den danske befolkning inden 2040. Bag strategien og den tilhørende handlingsplan står Det Nationale Partnerskab mod Ensomhed, der er nedsat af partierne bag den politiske aftale om social, sundheds- og arbejdsmarked for 2022: 115 aktører på tværs af sektorer og fagområder, som på historisk vis er gået sammen med et fælles budskab: Vi skal have et Danmark med mindre ensomhed!

Udarbejdet af Det Nationale Partnerskab mod Ensomhed. Udgivet af Røde Kors og Ældre Sagen. Maj 2023.

Den korte vej til et godt match

Af Lars Skov Henriksen, Ane Grubb, Hans-Peter Y. Quist, Elisabeth Lilleøre Holstein og Center for Frivilligt Socialt Arbejde, Forlaget CFSA 2022. Støttet af VELUX FONDEN: Pixiudgave af forskningsrapporten: ”Match. Rekruttering og fastholdelse af frivillige i civilsamfundsorganisationer. En undersøgelse på området for socialt udsatte”, Aalborg Universitetsforlag 2022

Samtaler der kræver mod

ANTOLOGI OM SVÆRE SAMTALER I DET FRIVILLIGE SOCIALE ARBEJDE
Redigeret af Cathrin Filip Johansen, Sarah Borger og Laura Auken, 3. udgave 2022, Forlaget CFSA

Anbefalinger for god ledelse i den frivillige sociale sektor

Anbefalingerne er udarbejdet af Kommitéen for god ledelse i den frivillige sociale sektor ved formand Mads Roke Clausen m.fl. Udgivet af Frivilligrådet 2021.

Frivilligcentrene i Danmark 2021

En evaluering af den lokale understøttelse af deltagelse og fællesskaber
Af Helle Hygum Espersen, Louise Ladegaard Bro, Linda Lundgaard Andersen og Mie Mølgaard Andersen, VIVE – Viden til Velfærd Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, 2021.

Frivilligrapport 2019-2021

Det frivillige sociale engagement i Danmark. Frivilligrapport 2019-2021. Af Malthe Lindholm Sørensen, Helene Elisabeth Dam Jørgensen, Natalie Perregaard og Mette Hjære, Center for Frivilligt Socialt Arbejde, 2021.

Engagement behøver plads

Inspiration til mindre foreninger, der vil engagere unge. Redigeret af My Gaarder Andersen og Suzette Frovin. Center for Frivilligt Socialt Arbejde, august 2018.

At lede en sag

Grundbog for bestyrelsesmedlemmer i frivillige organisationer
Redigeret af Dorte Nørregaard, Laura Auken og Louise Rasmussen. Udgivet af Center for Frivilligt Socialt Arbejde, 2. udgave 2018.