Skip to main content

Frivilligrådet

Frivilligrådet rådgiver socialministeren og Folketinget om den frivillige sektors rolle og indsats i løsningen af sociale udfordringer. Samt sætter aktuelle spørgsmål om frivillighed til debat.

Frivilligrådet har 12 medlemmer, hvoraf ministeren har udpeget formanden og et medlem. FriSe (landsdækkende medlemsorganisation for frivilligcentre og selvhjælp) og KL (interesse- og medlemsorganisation for landets 98 kommuner) har hver indstillet et medlem. De øvrige otte pladser er blevet besat efter et direkte valg, hvor 110 frivillige organisationer og foreninger har kunnet stemme.