fb art Følg os på facebook

Log på

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Frivilligrådet


Frivilligrådet er et politikudviklende organ, der rådgiver regeringen og Folketinget om den frivillige sektors rolle og indsats i forhold til sociale udfordringer: Frivilligrådet

Som strategisk rådgiver for regering og Folketing er Frivilligrådet optaget af at fremhæve muligheder, dilemmaer og barrierer i forhold til at styrke den frivillige sektors rolle både som velfærdsaktør og som civilsamfundsaktør. Frivilligrådets 10 medlemmer er udpeget af social- og indenrigsministeren på baggrund af deres indsigt og interesse i, hvordan den frivillige sektor kan udvikles og integreres i den velfærdspolitiske opgaveløsning. Medlemmerne er udpeget for perioden 1. februar 2015 – 31. januar 2018.